Organisasjon

Styret i Riangalleriet SA

Styreleder:            Trond Prytz
Nestleder:             Solvår Rustad Rian
Styremedlem:       Trine Fagerhaug
Styremedlem:       Carl Sitter Gjeving
Styremedlem:       Ivar Andreas Sellæg Asbøll

Varamedlemmer:
Asbjørn Hagerup
Steinar Høknes                                                                                                                                                   Bente Eidesmo