Riangalleriets venner

Riangalleriets venner ble stiftet etter initiativ fra Riangalleriet SA i 2014. Interimstyret bestod av Solvår Rustad Rian, Steinar Høknes og Asbjørn Hagerup. På åpningen av Riangalleriet 19.07. ble det orientert om venneforeningen. Da starter også arbeidet med å verve medlemmer og ved årskiftet til 2016 hadde venneforeningen 28 medlemmer.

Inerimstyrer ble på årsmøtet i 2015 valgt som styre og på årsmøtet i 2017 gjenvalgt

Medlemskap tegnes ved å innbetale en engangskontingent på kr 250,- på konto 4448 14 93703. Husk å skrive navn og  e-postadresse på overføringen. Du kan også ta kontakt med styret gjennom solvar.rian@gmail.com. eller Asbj Hagerup, e-post asbjha@gmail.com,  telef 95831154

I forbindelse med årsmøtet til Riangalleriet BA 19.03.2015 ble vedtekter for venneforeningen vedtatt og interimstyret gjenvalgt som styre.