Johs. Rian

  • Født 17. mai 1891 i Overhalla, Nord-Trøndelag.
  • Elev ved Statens håndverks- og kunst-industriskole 1927.
  • Statens Kunstakademi under Axel Revold og Jean Heiberg fra 1928.
  • Død 6. desember 1981.

Kollektive utstillinger:
Fra 1930 Høstutstillingen
1931 Unionsalen, København
1935 Lillehammer Kunstforening
1938 Presentasjonsutstilling av norsk kunst i Helsingfors
1939 Presentasjonsutstilling av norsk kunst i Stockholm og Gøteborg
1942 Kunst og ukunst, Nasjonalgalleriet
1945 Vårutstilling, Kunstnerforbundet
1946 Ung norsk kunst, København
1946 Decemberutstillingen, God kunst, Gøteborg
1947 Vårutstillingen, København, Nordisk Kunstforbund,
Stockholm, Den officielle Norske Kunstutstilling, København
1949 Nordisk Kunstforbund
1950 La Gravure Norvegienne, Bern, Zürich, Genéve og Lausanne
1951 Norsk Nutidskonst, Stockholm og Gøteborg
1952 Norsk Nutidskonst, Stockholm og Gøteborg
1952 Utstilling i Rio de Janeiro i anledning av kong Haakon VII’s 80-årsdag
1952 Nordisk Kunstnerforbund, Bergen og Oslo
1959 Nordisk Kunstnerforbund, Odense
1963 Riksgalleriets utstillinger nr. 1, 2 og 4
1965-1966 Salon des Rèalites Nouvelles, Paris
1966 Salon International de Galeries pilotes, Lausanne
1967 Biennalen i Sao Paulo
1980 Galleri Riis, Trondheim
1981 Galleri Heer, Drøbak

Separatutstillinger:
1930, 1932, 1934, 1937, 1939, 1942, 1945, 1949 og 1957 i Kunstnerforbundet
1940 Bergen Kunstforening og Stavanger Kunstforening
1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1969, 1971 og 1980 i Galleri Haaken, Oslo
1974 Namdal gymnas
1981 Namsos Kunstforening

Minneutstillinger:
1982 Universitetet i Trondheim
1982 Galleri Haaken (som del av kollektiv utstilling)
1983 Overhalla Kunstforening
1985 Kunstnernes Hus, Trondhjems Kunstforening
1989, 1991, 1994, 1998, 1999, 2001 Kunstmuseet Nord-Trøndelag (Fylkesgalleriet)
1991 Trondheim Kunstforening
1991 Henie-Onstad Kunstsenter, Høvikodden
2000 Nils Aas Kunstverksted
2001 Øysletta Grendehus

Representert i følgende samlinger:
Nasjonalgalleriet, Bergen Billedgalleri, Riksgalleriet, Statens Museum for kunst, Købenghavn, Nationalmuseum, Stockholm, Gøteborg Konstmuseum, Namsos Kunstforening, Museet for Samtidskunst

Studiereiser:
Paris 1929-30, 1932, 1934, 1949
Italia 1934, 1951-52
Rivieraen 1949-50
Spania og Marokko 1955-56